Tag Archives: พอตจมูก

คำโกหกสีขาว.. ปริมาณน้ำยา VS จำนวนคำสูบจริง

คำโกหกสีขาว.. ปริมาณน้ำยา VS จำนวนคำสูบจริง? ตอนนี้ในวง

พอตจมูกคืออะไร สูบทางจมูกได้จริงเหรอ?

พอตจมูกคืออะไร สูบทางจมูกได้จริงเหรอ? คงเป็นคำถามที่หลา